CARE
Shell Pensioen programma

Samen naar jouw nieuwe pensioen

Wanneer ben je in dienst gekomen?

Comfort and Retirement Ease (CARE)

Wij zorgen voor gemak en comfort bij je pensioen

Je pensioen gaat veranderen. Omdat er een nieuwe pensioenwet is krijgt iedereen een nieuwe pensioenregeling. Of je nu nog bij Shell werkt, inmiddels ergens anders werkt of al pensioen van Shell krijgt. We streven ernaar dat je regeling ingaat per 1 januari 2027 (SSPF) of 1 januari 2026 (SNPS).

Samen op weg naar je nieuwe pensioen

Wat de nieuwe regeling voor jou gaat betekenen, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Hoeveel er voor jou precies verandert, is nu nog niet bekend. Op deze website lees je wat je wanneer kunt verwachten. Met het Shell Pensioen CARE programma begeleiden we jou stap voor stap naar jouw nieuwe pensioen. Met e-mails, webinars en bijeenkomsten, en als je daar behoefte aan hebt, zelfs persoonlijke begeleiding.

Hier lees je het laatste nieuws

Zodra er meer bekend is, vind je hier meer informatie en sturen we je een bericht. Zorg er dus voor dat we je kunnen bereiken. Laat je e-mailadres achter op mijn-Shellpensioen en zet je communicatievoorkeur op digitaal.

mijn-Shellpensioen

Vrouw joggend over het strand
It all starts here

Jouw nieuwe regeling bij SSPF of SNPS

Vanwege de Wet toekomst pensioenen (Wtp) moeten alle pensioenregelingen in Nederland veranderen. Dus ook die van Shell. We verwachten dat de nieuwe regeling ingaat op 1 januari 2027 (SSPF) of 1 januari 2026 (SNPS).

Ontwerp nieuwe pensioenregeling

De afgelopen tijd hebben Shell Nederland en de Centrale Ondernemersraad (COR) gesprekken gevoerd over de nieuwe pensioenregeling en de overgang daar naartoe. Hierover hebben ze een besluit genomen en hun transitieplan ingediend bij het bestuur van SSPF of SNPS. In dit plan staat de opdracht om de afspraken voor de invoering van de nieuwe regeling uit te voeren. Je kunt het transitieplan vinden op shellpensioen.nl/downloads-sspfofshellpensioen.nl/downloads-snps.

Heb je vragen over het transitieplan en hoe dit tot stand is gekomen? Bezoek dan nieuwpensioenbijshell.nl voor meer informatie.

Het bestuur buigt zich nu over het verzoek van de COR en Shell Nederland

Daarbij toetst het bestuur de nieuwe pensioenregeling op onder andere uitvoerbaarheid en evenwichtigheid voor alle deelnemersgroepen. In dit proces wordt ook advies van het verantwoordingsorgaan (VO) en goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) gevraagd.

We vinden het belangrijk dat de invoering zorgvuldig gebeurt

Uiteindelijk bepaalt het bestuur of de door Shell Nederland en de COR voorgelegde opdracht kan worden aanvaard. Dat is een belangrijk besluit. Daarom nemen we hier goed de tijd voor. We verwachten dit proces in het najaar van 2024 te kunnen afronden. Vervolgens moeten de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog goedkeuring geven. SSPF streeft ernaar om per 1 januari 2027 over te gaan op de uitvoering van de nieuwe regeling. SNPS streeft ernaar om per 1 januari 2026 over te gaan op de uitvoering van de nieuwe regeling.

Bouw je ook netto pensioen op?

De Shell Nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling voor het opbouwen van pensioen boven de fiscale grens van ongeveer € 120.000, -. Door de nieuwe pensioenwet verandert de Nettopensioenregeling ook. Wij houden je hiervan op de hoogte. Wil je precies weten hoe het nu zit? Dit is er nu voor jou geregeld.

Stap voor stap samen de transitie in (SSPF)

 • Juli 2023

  Wet toekomst pensioenen van kracht

  De Wtp is per 1 juli 2023 in werking getreden. We hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om onze pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

 • Vanaf 1 juli 2023

  Start consultatieproces

  Shell Nederland en de COR bespreken de benodigde aanpassingen van de Shell pensioenregelingen. Hier is op informele basis al in 2022 mee begonnen.

 • Juni 2024

  Presentatie voorlopige transitieplannen

  Presentatie transitieplannen voor het instemmingsverzoek aan de COR.

 • Zomer 2024

  Publicatie transitieplannen

  Definitief besluit Shell Nederland over de nieuwe pensioenregelingen voor SSPF. Bekijk het transitieplan op shellpensioen.nl.

 • Eind 2024/ begin 2025

  Publicatie implementatie

  Publicatie implementatieplannen SSPF op shellpensioen.nl.

 • 2025

  Start CARE

  Start CARE programma: jouw begeleiding naar de nieuwe pensioenregeling.

 • December 2026

  Jouw voorlopige berekening

  Je krijgt een voorlopige berekening waarin je ziet wat de nieuwe pensioenregeling voor jou betekent. Ben je al gepensioneerd? Dan blijf je pensioen ontvangen en verandert er nu nog niks aan jouw uitkering.

 • 1 januari 2027

  Start nieuwe regeling

  De nieuwe pensioenregeling gaat in.

 • April 2027

  Jouw pensioen is omgezet

  Je pensioen is omgezet naar de nieuwe regeling. Je krijgt een definitieve berekening. Ben je al gepensioneerd? Dan krijg je een voorlopige berekening. Er verandert nu nog niets aan je uitkering.

Stap voor stap samen de transitie in (SNPS)

 • Juli 2023

  Wet toekomst pensioenen van kracht

  De Wtp is per 1 juli 2023 in werking getreden. We hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om onze pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

 • Vanaf 1 juli 2023

  Start consultatieproces

  Shell Nederland en de COR bespreken de benodigde aanpassingen van de Shell pensioenregelingen. Hier is op informele basis al in 2022 mee begonnen.

 • Juni 2024

  Presentatie voorlopige transitieplannen

  Presentatie transitieplannen voor het instemmingsverzoek aan de COR.

 • Zomer 2024

  Publicatie transitieplannen

  Definitief besluit Shell Nederland over de nieuwe pensioenregelingen voor SNPS. Je vindt het transitieplan op shellpensioen.nl.

 • Eind 2024/ begin 2025

  Publicatie implementatie

  Publicatie implementatieplannen SNPS op shellpensioen.nl.

 • 2025

  Start CARE

  Start CARE programma: jouw begeleiding naar de nieuwe pensioenregeling.

 • December 2025

  Jouw voorlopige berekening

  Je krijgt een voorlopige berekening waarin je ziet wat de nieuwe pensioenregeling voor jou betekent.

 • 1 januari 2026

  Start nieuwe regeling

  De nieuwe pensioenregeling gaat in.

 • April 2026

  Jouw pensioen is omgezet

  Je pensioen is omgezet naar de nieuwe regeling. Je krijgt een definitieve berekening.

Dit zijn de verwachte tijdslijnen.

Updates

Zo helpen we jou

Shell Pensioen is bezig met de ontwikkeling van het CARE programma, waarbij je informatie tot je kunt nemen op de manier die bij jou past. We houden je graag op de hoogte via e-mails, webinars en bijeenkomsten, en als je daar behoefte aan hebt zelfs persoonlijke begeleiding. Zodra er meer bekend is over de regeling, zullen we van start gaan met persoonlijke begeleiding. Je kunt je dan via deze website hiervoor aanmelden.

“Zorg ervoor dat we je kunnen bereiken! Laat je e-mailadres achter op mijn-Shellpensioen en zet je communicatievoorkeur op digitaal.”

 • Wil je weten hoe je regeling er nu uit ziet?

  Alles over de huidige SSPF-regeling vind je hier.

  Alles over de huidige SNPS-regeling vind je hier.

 • Wil je weten hoeveel je al hebt opgebouwd?

  Via onderstaande link vind je meer informatie:

  Inzicht in je pensioen

 • Wil je weten of je partner al is aangemeld?

  Je partner kan recht krijgen op partnerpensioen en/of aanvullend partnerpensioen bij jouw overlijden. Er gelden wel voorwaarden. Lees er hier alles over.

 • Denk je erover om rondom 2027 of 2026 met pensioen te gaan?

  Misschien heb je behoefte aan meer uitleg wat dit voor jouw pensioen betekent. Binnenkort starten wij met het CARE programma. Met dit programma begeleiden we jou stap voor stap naar jouw nieuwe pensioen. CARE biedt onder andere persoonlijke adviesgesprekken met een financieel adviseur aan op kosten van Shell Pensioen. Dit doen wij in samenwerking met Prikkl.

  Prikkl is een coaching- en adviesplatform dat onafhankelijk financieel advies biedt om jou te helpen geïnformeerde keuzes te maken voor je pensioen. Later dit jaar zullen de adviseurs van Prikkl beschikbaar zijn voor deelnemers van het Shell Pensioenfonds die dit jaar hun pensioendatum willen bepalen. Zodra er meer bekend is melden we dit hier op de website. Maar je kunt je ook nu al opgeven. Dan geven we je een seintje als het zover is.

  Wil je nu al meer informatie over met pensioen gaan vóór 2027 of 2026? Raadpleeg dan de Flexplanner op mijn-Shellpensioen.

 • Welke begeleiding bieden we nu aan?

  Pas eind 2026/2025 kunnen we zeggen wat het voor jou persoonlijk betekent. en voor gepensioneerden pas begin 2027. Tot die tijd houden we je graag op de hoogte via deze website. Bekijk op mijn-Shellpensioen jouw huidige pensioen. Heb je vragen? We helpen je uiteraard graag. Neem hier contact met ons op.

  Vanaf eind 2024 zullen we begeleiding aanbieden in verschillende vormen. Zo kun je webinars gaan volgen, e-learnings bekijken en eventueel een persoonlijk financieel gesprek aanvragen bij een financieel adviseur. Onze onafhankelijke partner Prikkl verzorgt het persoonlijke adviesgesprek op kosten van Shell Pensioen. Prikkl is een coaching- en adviesplatform dat hulp biedt bij je pensioenplanning. Wij zijn druk bezig om het programma samen te stellen. Zodra er meer bekend is melden we dit hier op de website.

Veelgestelde vragen

Klik op het item om het antwoord op je vraag te bekijken.

Nieuw pensioen

 • Wie heeft bepaald hoe de nieuwe regeling er uitziet?

  SSPF:

  De pensioenregeling is opgesteld door Shell Nederland en de Centrale Ondernemingsraad (COR). Hiervoor hebben zij gesprekken gehad met diverse partijen om tot een evenwichtig besluit te komen. Voor de SSPF-pensioenregeling was onderdeel van dit proces dat het concept transitieplan voorgelegd is aan de Voeks (vereniging van oud-werknemers van Shell) Hoorrechtcommissie (VHC). De VHC heeft haar visie kenbaar gemaakt aan Shell Nederland en de COR. Shell en de COR hebben die visie meegenomen in hun definitieve vormgeving. Vragen over de VHC kun je stellen via een e-mail aan Voeks.

  Het definitieve besluit voor de nieuwe pensioenregeling is genomen door Shell Nederland en de COR. Zij hebben opdracht gegeven aan het bestuur van SSPF om de nieuwe pensioenregeling uit te voeren. Het bestuur buigt zich vervolgens over het verzoek van de COR en Shell Nederland. Daarbij weegt het de belangen van alle deelnemersgroepen evenwichtig af. In dit proces wordt ook advies aan het Verantwoordingsorgaan (VO) en goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) gevraagd. Na het advies van het VO en de goedkeuring van de RvT bepaalt SSPF of het de opdracht voor uitvoering van de nieuwe regeling - zoals neergelegd door sociale partners - kan aanvaarden. Als dat zo is, dan gaat SSPF over op implementatie van de regeling. De toezichthouders DNB en AFM dienen daarbij wel goedkeuring te geven op de wijze waarop SSPF de transitieafspraken beogen te implementeren.

  SNPS:

  De pensioenregeling is opgesteld door Shell Nederland en de Centrale Ondernemingsraad (COR). Hiervoor hebben zij gesprekken gehad met diverse partijen om tot een evenwichtig besluit te komen.

  Het definitieve besluit voor de nieuwe pensioenregeling is genomen door Shell Nederland en de COR. Zij hebben opdracht gegeven aan de besturen van SSPF en SNPS om de nieuwe pensioenregelingen en de overgangsmaatregelen uit te voeren. De besturen van de pensioenfondsen buigen zich vervolgens over het verzoek van de COR/Shell Nederland. Daarbij weegt het de belangen van alle deelnemersgroepen evenwichtig af. In dit proces wordt ook advies aan het Verantwoordingsorgaan (VO) gevraagd.

  Na het advies van het Verantwoordingsorgaan (VO) bepalen de pensioenfondsen of ze de opdracht voor uitvoering van de nieuwe regeling - zoals neergelegd door sociale partners - kunnen aanvaarden. Als dat zo is, dan gaan de pensioenfondsen over op implementatie van de regeling. De toezichthouders DNB en AFM dienen daarbij wel goedkeuring te geven op de wijze waarop SNPS de transitie afspraken beogen te implementeren.

 • Wat betekent de nieuwe pensioenwet (Wtp) voor mijn pensioen?

  Voor SSPF: In het nieuwe pensioenstelsel ga je een eigen pensioenkapitaal opbouwen. Daarmee koop je een pensioenuitkering aan als je met pensioen gaat. Zo wordt duidelijker wat je aan premie inlegt en wat je daarmee aan kapitaal opbouwt. Ook gaan pensioenen meer meebewegen met beleggingsresultaten. Pensioenen gaan eerder omhoog als de beleggingen goed gaan maar ook omlaag als de beleggingen minder gaan. Daarmee wil men pensioenen in Nederland meer toekomstbestendig maken. Bij Shell is het van belang of je nog in actieve dienst bent van Shell of al bent gepensioneerd. Ben je ook deelnemer in de Nettopensioenregeling van SNPS? Bekijk dan de wijzigingen hier. Op korte termijn zullen wij in hoofdlijnen uitleggen wat er verandert in de regeling. Vanaf najaar 2026 of begin 2027 hoor je wat het persoonlijk voor jou betekent.

  Voor SNPS: In het nieuwe pensioenstelsel blijf je een eigen pensioenkapitaal opbouwen. Daarmee koop je een pensioenuitkering aan als je met pensioen gaat. Bij Shell is het van belang of je nog in actieve dienst bent van Shell of al bent gepensioneerd. Heb je bij SNPS alleen pensioen in de netto pensioenregeling en beschik je ook over bruto pensioen op bij SSPF? Voor je pensioen bij SSPF verandert er meer (verander naar informatie SSPF). Op korte termijn zullen wij in hoofdlijnen uitleggen wat er verandert in de regeling. Vanaf najaar 2025 hoor je wat het persoonlijk voor jou betekent.

 • Wat gebeurt er wanneer?
 • Wat gebeurt er met mijn al opgebouwde SSPF pensioen?

  De nieuwe pensioenwetgeving raakt niet alleen de medewerkers maar ook de gepensioneerden en oud-medewerkers. Een belangrijk uitgangspunt in de Wtp (Wet toekomst pensioenen) is dat de opgebouwde pensioenen worden omgezet naar het nieuwe stelsel. Dat heet ‘invaren’. Die opgebouwde pensioenen worden dan onderdeel van je persoonlijke pensioenpot. Bij invaren vervalt een eventuele garantie van de werkgever. In het nieuwe stelsel hoeven verder geen grote reserves (buffers) meer te worden aangehouden.

  Als de opgebouwde pensioenen worden omgezet dan komen ook de pensioenreserves (de buffers) vrij die bij het pensioenfonds staan. Deze buffers kunnen dan worden verdeeld. Dat kan onder andere door de buffers toe te voegen aan individuele pensioenpotten (eventueel uitgesmeerd over meerdere jaren) of door ze te reserveren om bepaalde risico’s op te vangen.

  Het besluit voor de nieuwe pensioenregelingen is genomen door Shell Nederland en de COR en samengevat in het SSPF transitieplan en in het SNPS transitieplan. In dit plan staat ook of zij de al opgebouwde pensioenen willen omzetten naar de nieuwe regeling. De besturen van de pensioenfondsen beoordelen het verzoek van Shell Nederland en de COR zodra zij dit hebben ontvangen. Daarbij wegen zij de belangen van alle deelnemersgroepen evenwichtig af. In dit proces wordt ook advies aan het Verantwoordingsorgaan (VO) en goedkeuring aan de Raad van Toezicht (RvT) gevraagd. Na het advies van het VO en de goedkeuring van de RvT bepalen de pensioenfondsen of ze de opdracht voor uitvoering van de nieuwe regelingen - zoals neergelegd door Shell Nederland en de COR - kunnen aanvaarden. Als dat zo is, dan gaan de pensioenfondsen over op implementatie van de regeling. De toezichthouders DNB en AFM moeten wel goedkeuring geven op de wijze waarop SSPF en SNPS de transitie afspraken willen uitvoeren.

 • Wat gebeurt er met mijn al opgebouwde SNPS pensioen?

  De pensioenregeling van SNPS voldoet grotendeels al aan Wtp (Wet toekomst pensioenen). De reeds opgebouwde pensioenen blijven in beginsel ongewijzigd en gaan één-op-één over naar het nieuwe stelsel.

 • Kan ik bezwaar maken tegen het besluit?

  Met de overgang naar het nieuwe pensioen onder de Wet toekomst pensioenen (Wtp) heeft de overheid bepaald dat het als individu niet mogelijk is om bezwaar te maken tegen de overgang naar het nieuwe pensioen. Huidige medewerkers, oud-medewerkers en gepensioneerden zijn in dit traject vertegenwoordigd door de Centrale Ondernemingsraad (COR).

  De COR heeft in het consultatieproces de belangen van alle verschillende deelnemersgroepen en de werkgever meegewogen. De belangen van de oud-medewerkers en gepensioneerden in SSPF zijn daarnaast ook behartigd door de Voeks (vereniging van oud-werknemers van Shell) Hoorrechtcommissie (VHC). De VHC heeft zijn oordeel gegeven op het concept transitieplan waarin het voorstel voor de wijzigingen is neergelegd. Shell Nederland en de COR hebben dit meegenomen in hun afweging. Vragen over de VHC kun je stellen via een e-mail aan Voeks.

  Voor SSPF: Het besluit voor de nieuwe pensioenregeling is genomen door Shell Nederland en de COR. Zij hebben een verzoek ingediend tot opdrachtaanvaarding bij het bestuur van SSPF. Het bestuur buigt zich vervolgens over het verzoek van Shell Nederland en de COR. Daarbij weegt het de belangen van alle deelnemersgroepen evenwichtig af. In dit proces wordt ook advies aan het Verantwoordingsorgaan (VO) en goedkeuring aan de Raad van Toezicht (RvT) gevraagd. Middels de medezeggenschap in het pensioenfonds, de VHC en de toetsing door de pensioenfondsen, wordt geborgd dat de belangen van de huidige medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden behartigd worden. Na het advies van het VO en de goedkeuring door de RvT bepalen de pensioenfondsen of ze de opdracht voor uitvoering van de nieuwe regelingen - zoals neergelegd door Shell Nederland en de COR - kunnen aanvaarden. Als dat zo is, dan gaan de pensioenfondsen over op implementatie van de regeling. De toezichthouders DNB en AFM moeten daarbij wel goedkeuring geven op de wijze waarop SSPF de transitieafspraken willen uitvoeren.

  Voor SNPS: Het besluit voor de nieuwe pensioenregeling is genomen door Shell Nederland en de COR. Zij hebben een verzoek ingediend tot opdrachtaanvaarding bij het bestuur van SNPS. Het bestuur buigt zich vervolgens over het verzoek van Shell Nederland en de COR. Daarbij weegt het de belangen van alle deelnemersgroepen evenwichtig af. In dit proces wordt ook advies aan het Verantwoordingsorgaan (VO) gevraagd. Na het advies van het Verantwoordingsorgaan (VO) bepaalt het pensioenfonds of de opdracht voor de nieuwe regelingen aanvaard kan worden. Als dat zo is, dan gaan de pensioenfondsen over op implementatie van de regeling. De toezichthouders DNB en AFM moeten daarbij wel goedkeuring geven op de wijze waarop SNPS de transitieafspraken willen uitvoeren.

 • Wanneer hoor ik wat het voor mij betekent?

  Het duurt nog wel even voor je hoort wat de veranderingen voor jou persoonlijk betekenen. Shell Nederland en de Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben een verzoek tot opdrachtaanvaarding ingediend bij het bestuur van SSPF en SNPS. Het bestuur buigt zich zorgvuldig vervolgens over het verzoek en weegt daarbij de belangen van alle deelnemersgroepen evenwichtig af. In dit proces wordt ook advies aan het Verantwoordingsorgaan (VO) en goedkeuring aan de Raad van Toezicht (RvT) gevraagd. Vlak voor de overgang naar de nieuwe regeling kunnen we daarom berekenen wat het voor jou persoonlijk naar verwachting gaat betekenen.

  Lees meer in het interview met Eveline Smeets.

  We willen je zo goed mogelijk begeleiden naar de nieuwe pensioenregeling. Shell Pensioen is daarom bezig met de ontwikkeling van een CARE programma, waarbij je de informatie tot je kunt nemen op de manier die bij jou past. We houden je graag op de hoogte via e-mailings, webinars en bijeenkomsten, en als je daar behoefte aan hebt zelfs persoonlijke begeleiding. Zorg ervoor dat we je kunnen bereiken! Dan houden we je op de hoogte. Laat, voor als je dat nog niet hebt gedaan, je e-mailadres achter op mijn-Shellpensioen en zet je communicatievoorkeur op digitaal.

 • Wat is een transitieplan eigenlijk?

  In het SSPF transitieplan en In het SNPS transitieplan leggen Shell Nederland en de COR de gemaakte afspraken om te voldoen aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp) vast. Er staan de keuzes, overwegingen en berekeningen in die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe regeling. Zij dienen dit als verzoek tot opdrachtaanvaarding in bij de besturen van de Shell pensioenfondsen. De Shell pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om het transitieplan te publiceren. Als je hier inhoudelijke vragen over hebt, kun je contact opnemen met Shell Nederland via deze link.

 • Wat als ik vragen of opmerkingen heb over het transitieplan?

  Het transitieplan is opgesteld door Shell Nederland en de COR. Hierin staan de gemaakte afspraken om te voldoen aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Als je hierover vragen of opmerkingen hebt kun je een bericht sturen naar Shell Nederland via deze link.

 • Wat kan ik zelf doen?
Top
Cookies

Notificatie

Om de website goed te laten werken en de beste ervaring te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in het bezoek en gebruik van de website. We meten graag het effect van bezoek en campagnes. Hiervoor maakt deze website gebruik van cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid.